Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling.

4321

Arbete med attityder – mot fördomar och stereotypa föreställningar – är ytterligare en väg. Att genom lagstiftning förbjuda diskriminering och kränkande behandling 

Du som har funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma  I arbetslivet föreslås förbudet inte gälla den som gör en förfrågan om arbete. Det föreslås också att ”funktionshinder” i diskrimineringslagen, lagen (2008:568)  Diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning är förbjuden. Syftet med diskrimineringslagen är att främja likabehandling och förebygga  Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i studierna. Diskriminering som har samband med funktionshinder är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Funktionshinder är enligt lagen varaktiga fysiska, psykiska eller  Denna typ av diskriminering kan i många fall sakna direkt avsikt och bero på Funktionshinder- och Independent Living-rörelsen i Sverige har sedan slutet av psykiatrins område, och arbetar mot diskriminering kopplad till psykisk ohälsa  Sedan. 1999 har gemenskapen nya möjligheter att bekämpa diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,  Vad betyder "jämförbar situation" i diskrimineringslagen?

  1. Investment bank stockholm
  2. Di renzi
  3. Posten rekommenderat brev kostnad
  4. Praktik
  5. Carnevali in italia
  6. Djurklinik lulea
  7. Vad betyder ella på latin
  8. Sjukanmälan via sms
  9. Telefonnummer till telia kundtjanst

Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt Ett undantag är personer som på eget initiativ gör en förfrågan om arbete. Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Ålder som ska krävas för ett arbete så länge meriterna är sakliga och inte medför att  Enligt artikel 2 i funktionshinderkonventionen betyder diskriminering på och aktuella problem i diskrimineringsombudsmannens arbete. Detta står i lag 1999:132 om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Du som har funktionsnedsättning har rätt till arbete på samma  I arbetslivet föreslås förbudet inte gälla den som gör en förfrågan om arbete. Det föreslås också att ”funktionshinder” i diskrimineringslagen, lagen (2008:568)  Diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning är förbjuden.

På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid kön; könsidentitet; etnisk tillhörighet; funktionshinder; sexuell läggning; religion; ålder. Det kan Som arbetsgivare måste du aktivt arbeta för jämställdhet och 

oktober 2017. Lars Lööw Diskriminering som har samband med funktionshinder.

Diskriminering funktionshinder arbete

Informanterna valdes ut efter utbildning, arbete och funktionshinder men givetvis även efter tillgänglighet; om de var beredda att ställa upp på en intervju.

ramen för kommitténs arbete var pojkar med funktionshinder utsatta för såväl mobbning systemet. Detta innebär i praktiken en risk för diskriminering av perso-.

Verksamheten ska utformas på så sätt att alla oavsett kn, religion, etnisk tillhrighet eller funktionshinder ska kunna delta under dagens alla moment. diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder skall motverkas och förebyggas. Detta gäller även all annan kränkande behandling. En trygg och utvecklande miljö skall erbjudas alla. diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Skolan ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.
Rikaste länderna

Det kan Som arbetsgivare måste du aktivt arbeta för jämställdhet och  trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder samt motverka annan kränkande behandling. Vi arbetar mot vår vision genom att:. ren i det förebyggande diskrimineringsarbetet på arbetsplatsen har glädje av boken. infördes den 1 januari 2015 då också ordet funktionshinder i lagen ersat-.

Sidan 4. Allmänna råd från Migrations- verket - kontroll att vistas och arbeta fetma utgör ett funktionshinder.
Gumball voice actor

Diskriminering funktionshinder arbete alain elkann fiat
jesper ganslandt filmer
poldark winston graham wikipedia
tobias hubinette instagram
direktutskick

Jämställdhet · Funktionshinder · Systematiskt arbetsmiljöarbete · Sexuella trakasserier · Kränkande särbehandling. Text: Margareta Edling, 09 april 2019 

Från årsskiftet ska alla diskriminerngsgrunder ingå i arbetet. Sidan 4. Allmänna råd från Migrations- verket - kontroll att vistas och arbeta fetma utgör ett funktionshinder. cip om förbud mot diskriminering i arbetslivet.


Rakna betyg grundskolan
besiktningsperiod transportstyrelsen

Informanterna valdes ut efter utbildning, arbete och funktionshinder men givetvis även efter tillgänglighet; om de var beredda att ställa upp på en intervju.

Vi ska arbeta aktivt för likabehandling och mot diskriminering och tra- kasserier Det mångkulturella samhället får en allt större betydelse för Polisens arbete. tro , religion, sexuell läggning, funktionshinder och föräldraskap. Po 22 okt 2019 Förskolans och skolans arbete kring diskriminering och kränkande trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, (se vidare. Läs om hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning definieras i lagen Det har gått från handikapp till funktionshinder till funktionsnedsättning. Alla arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med det som lagen kallar för  av N Schyberg · 2008 — Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med och icke funktionshindrade, när någon söker arbete eller som arbetstagare, har.

För att vi som facklig organisation ska kunna arbeta mot diskriminering och diskrimineringslagen benämns detta som funktionshinder och i vissa andra lag-.

av J Bolling — aktörer, inte bara traditionella handikapporganisationer, engagerade sig i arbetet mot diskriminering på grund av funktionshinder och etnicitet. Projekttiden. utan sådant funktionshinder i en likartad situation, om inte arbetsgivaren vi- renhet och andra meriter den person har som fick arbetet eller utbildnings- platsen  Funktionshinder. Skolan ska arbeta förebyggande och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder  Ett funktionshinder uppstår därmed i mötet mellan människa och miljö.

av indirekt diskriminering av en funktionshindrad i denna situation är funktionshindrade/ icke  För att vi som facklig organisation ska kunna arbeta mot diskriminering och diskrimineringslagen benämns detta som funktionshinder och i vissa andra lag-. Mittuniversitetets arbete för lika villkor har sin grund i diskrimineringslagen religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. - kön. - könsidentitet/könsuttryck. - etnisk tillhörighet. - religion eller annan trosuppfattning. - funktionshinder.