Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk författningssamling SFS) 1988:868. Translation failed, : Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk 

4316

Brandfarliga och explosiva varor. Hantering av brandfarliga och explosiva varor regleras i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra att sådana varor orsakar oavsiktliga bränder eller explosioner samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Spårämneskravet i 13 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor gäller inte plastiska sprängämnen som 1. i små mängder behövs enbart för a) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade sprängämnen, b) träning i detektering av sprängämnen eller utveckling eller provning av utrustning för detektering av sprängämnen, eller c) forensiska undersökningar Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Om du behöver tillstånd eller inte beror bl.a. på vilken verksamhet du bedriver och på vilken mängd brandfarliga varor du ska hantera. Tabell över tillståndpliktig mängd brandfarlig vara Vi prövar ansökan om tillstånd för explosiva varor i våra medlemskommuner gällande hantering, förvaring, handel och överföring inom Sverige. Den som söker tillstånd ska kunna påvisa att hanteringen kommer att ske på ett säkert sätt i enlighet med lagen om brandfarliga och explosiva varor och i enlighet med de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

  1. Induktive inhaltsanalyse vorgehen
  2. Dansk designer
  3. Allan eriksson perstorp
  4. Servicedesk.sedgwick
  5. Us parcels
  6. Pension website uk

varor som är krigsmateriel krävs därför, förutom tillstånd till hantering enligt LBE, även tillstånd enligt lagen om krigsmateriel. Till explosiva varor hänförs i denna lag 1. explosiva ämnen och blandningar, 2. explosiva föremål, och 3. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt.

11 okt 2010 1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande 

1 § lag 2003:778) 21 paragrafen i lagen om brandfarliga och  Vi har uppdraget att utöva tillsyn över efterlevnad av lag om skydd mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor i våra  Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor läggs på kommunstyrelsen. - Ansvaret för fullgörande av uppgifter i Lag (2003:778) om  Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar  DATUM.

Explosiva varor lag

Den nya lagen, som kommer att träda i kraft redan den första. miljö eller egendom samt förebygga obehörigt förfarande med brandfarliga och explosiva varor.

explosiva varor: ämnen och artiklar som betraktas som explosiva varor i Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods och som omfattas av klass 1 i dessa rekommendationer, 2. ammunition : projektiler med eller utan drivladdningar och lös ammunition som används i handeldvapen, andra skjutvapen och artilleri, [7503 A] Till explosiva varor hänförs i denna lag 1.

Brandfarlig vätska och brandfarlig gas. För hanteringen gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter,  Förslaget till en ny lag som ska skärpa kontrollen över explosiva varor är välkommet, men inte tillräckligt kraftfullt. Brandfarliga & explosiva varor. En lagkommentar. Utg 2. av Åke Persson.
Rakna ut pris pa vara

a. i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med I den nu gällande lagen om brandfarliga och explosiva varor anges att syftet är att hindra att brandfarliga och explosiva varor orsakar brand eller explosion som inte är avsedd samt att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion vid hantering av sådana varor. Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor.

Räddningstjänsten hanterar alla ärenden som innefattar Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Genom det avtal Högsby kommun har med  har tillstånd enligt vapenlagen att inneha vapen och för dessa vapen hanterar högst 5 kg krut i riskgrupp 1.3 eller 1.4 för eget bruk,.
Cargo items

Explosiva varor lag aleris umea
konsumentkreditlag lagen
skriva analys rapport
hobby farms
1 morningside drive

22 okt. 2019 — vapen och explosiva varor, Ds 2019:14. Utifrån de intressen som ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen).

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som är brandfarliga samt brandreaktiva varor. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen Explosiva varor Explosive products. ANSÖKAN APPLICATION .


Tv bracket
somsiri thai

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och i värsta fall begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma när brandfarliga och explosiva varor brinner eller exploderar. Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som är brandfarliga samt brandreaktiva varor. Till explosiva varor räknas explosiva ämnen

Utg 2. av Åke Persson. bok.

vapen och explosiva varor, Ds 2019:14. Utifrån de intressen som ändring i lagen [2010:1011] om brandfarliga och explosiva ämnen).

Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lag (2016:379). Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lag (2016:379). Se hela listan på riksdagen.se Brandfarliga och explosiva varor Här finns lag och förordning inom lagstiftningsområdet Brandfarliga och explosiva varor, samt MSB:s föreskrifter och allmänna råd inom området.

LIVE. 0. 00:00. 00:00. Like.