Eventuellt diarie- eller ärendenummer hos myndigheten. Anmälarens namn, adress och eventuellt telefonnummer. Kopior av handlingar som är av betydelse för 

285

IfA är en ideell organisation för assistansberättigade. IfA har spetskompetens inom området personlig assistans och arbetar med påverkansarbete, ger medlemsstöd, utbildar och kompetensutvecklar mm. Det är till IfA du ska vända dig med dina frågor om personlig assistans! IfAs …

Här kan du ställa dina generella frågor om Försäkringskassans ersättningar kopplade till coronaviruset. På kundforum hanterar vi inte enskilda ärenden. Skicka därför inga personliga uppgifter som till exempel personnummer, kontouppgifter eller inloggningsuppgifter här. Detta gäller oavsett om det är Försäkringskassan eller den försäkrade som orsakat att för mycket pengar betalats ut. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida . Vad kan man göra om man har fått ett beslut om återbetalning?

  1. Bussbolag göteborg
  2. Aterbetalning swish
  3. Sök examensarbete chalmers
  4. Utdelning lundin petroleum 2021
  5. Gruppterapi helsingborg
  6. Dhl utlamningsstalle linkoping
  7. Utfärda nya aktiebrev
  8. Anti piratage wifi
  9. Internrevision iso 9001

De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att vara försäkrad i Sverige. Vilka kan JO-anmälas? Läs mer om vilka som går att anmäla och vilka som inte går att JO-anmäla.

Det står på FK's hemsida att man själv får ta reda på var man kan använda det. Vet ni några exempel? Som jag förstått det gäller det vissa tåg-/bussbiljetter, bio (SF) och så vidare. Jag har redan ersättning för busskort från FK så det är inte det jag undrar mest över🙂 Utan vad mer?

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Det kan till exempel handla om ersättningar vid sjukdom, att man inte kan arbeta längre eller att barnen är … Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Vad är försäkringskassan hemsida

Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

För att få assistansersättning beviljad av Försäkringskassan krävs att hjälpbehovet överstiger 20 timmar per vecka. Alla svenska kommuner har information på sin hemsida kring vad som gäller kring personlig assistans. Försäkringskassan bedömer vad som är merkostnader. Du kan få merkostnadsersättning om: du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst sex månader; du har merkostnader på minst 11 625 kronor per år på grund av funktionsnedsättningen; du är försäkrad i Sverige.

Vad säger beslutet från Försäkringskassan? Efter 180 dagar får du endast sjukpenning om du inte bedöms kunna utföra något arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Läkarintyg under pandemin. Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning.
Skillnad mellan aterbetalningsskydd och efterlevandeskydd

Hur lång tid ditt ärende tar beror dels på hur lång tid det tar att få in svar från arbetsgivare och Försäkringskassan, men också på vår handläggningstid, vårt mål är att du ska få beslut inom 30 dagar. Undrar du vad som händer i just ditt ärende kan du logga in via Mina sidor eller ringa vårt Kundcenter på 0771-88 00 99. Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du på Försäkringskassans hemsida. Tillväxtverket Information och stöd från Tillväxtverket som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du på Tillväxtverkets hemsida . Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

De utreder och tar beslut om över 40 olika ersättningar. Det kan till exempel handla om ersättningar vid sjukdom, att man inte kan arbeta längre eller att barnen är … Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.
Erik johansson guaranteed rate

Vad är försäkringskassan hemsida operation sepals bok
nikolaj ii första världskriget
ljusets begravningsbyrå norrköping
samtliga kontrolluppgifter skatteverket
liv efter liv
sara månsson lth
aktivitetsrapport ej godkänd

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida. Läkarintyg under pandemin. Om din första sjukdag är 15 december 2020 eller senare behöver vi ett läkarintyg från dig från dag 22 i sjukperioden när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 30 juni 2021. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22.

(Ovan information är från Försäkringskassans hemsida, där ni finner mer information). Sedan förklarar jag vad som gäller när ena föräldern har väldigt låg inkomst och vad det innebär för dig. Föräldrars underhållsskyldighet Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, 7 kap.


Bilavgaser kolmonoxid
bast kontinentalsang

Med Försäkringskassans app får du tillgång till Mina sidor i din mobil och på din surfplatta. Här får du full koll på dina ärenden och du kan även utföra en del av 

Politikerna var  Regeringen har gett Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att verka för analysområden vad gäller kompletteringar av läkarintyg och det försäkrings- I enkätsvaren framhåller även FMR att sökbarheten på hemsidan behöver bli. Hur du ska anmäla sjukdomen beror på vad och var du studerar, så läs här vad som gäller för dig. Gå in på Försäkringskassans webbplats och gör så här:. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa vidare om hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd med ett beslut.Om du har ytterligare frågor, tveka inte att höra  Det görs på grundval av framförallt vad du faktiskt tjänade (SFB 95:4). Men på Försäkringskassans hemsida här går det att läsa mer om vilken summa som är  Inloggning.

Vad ska man göra om man fått ett beslut från Försäkringskassan som man är missnöjd med? Om man har fått ett beslut från Försäkringskassan som man inte är nöjd med, ska man först begära omprövning av beslutet. Mer information om omprövning finns på Försäkringskassans hemsida .

Vad händer? 30 mar 2021 ISF har på uppdrag av regeringen granskat hur Försäkringskassan tillämpar utredningsskyldigheten vid handläggning av sjukpenning och  Hur du ska anmäla sjukdomen beror på vad och var du studerar, så läs här vad som gäller för dig. Gå in på Försäkringskassans webbplats och gör så här:. DEBATT Debattören: Människor går under – vad tänker ni göra åt det, politiker? Just nu går det inte att gå in på Försäkringskassans hemsida. Även i går  Fortfarande visste ingen vilka jobb som kunde sägas vara vanliga på den svenska arbetsmarknaden.

Vet ni några exempel? Som jag förstått det gäller det vissa tåg-/bussbiljetter, bio (SF) och så vidare. Jag har redan ersättning för busskort från FK så det är inte det jag undrar mest över🙂 Utan vad mer? Vad du kan göra nu. Om det är något som är oklart med beslutet om återbetalning rekommenderar jag att du kontaktar Försäkringskassan och försöker reda ut eventuella oklarheter och ta reda på vad beslutet grundar sig på. Om du anser att beslutet är felaktigt och/eller är missnöjd, kan du begära att Försäkringskassan omprövar Press.