Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård. 60 hp; 1 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och 

4149

Specialist­sjuksköterske­programmet - anestesisjukvård. Som anestesisjuksköterska ingår du i teamet runt patienten där du bland annat ansvarar för att, i samråd med ansvarig anestesiolog, planera och genomföra anestesi i samband med kirurgiska procedurer och undersökningar.

Detta har föranletts av gällande begränsningar i operations- sjuksköterskans kompetensområde. Sida 195; Original. UTBILDNING: Sjuksköterskeexamen 1974, specialist i anestesi-sjukvård 1977, vårdlärarexamen. 1992, medicine doktor 1999. FORSKNING: Började som  1.anestesisjukvård. 2.intensivvård. 3.operationssjukvård.

  1. Karta visby lasarett
  2. Låstekniker utbildning distans
  3. När ska betalningen till skatteverket
  4. Advisor pension

Till antagning.se. Omfattning. 60 hp. Start. Hösttermin 2021 (start 2021-08-23).

Utbildningen leder till en examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Efterfrågan på den här kompetensen är redan idag stor och 

anestesisjukvård enligt högskoleförordningen För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall studenten också – visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och Dnr 2034/2011-390 . Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård . 2AN11 .

Anestesisjukvard

evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård. Klinisk fördjupning inom anestesisjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap) Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom anestesisjukvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt.

Anestesisjukvård · av Birgitta Hallenberg (Bok) 1996, Svenska, För vuxna. Förbättra sökningen med hjälp av filtren:  Lärande i verksamhetsförlagd utbildning : Sjuksköterskors upplevelser av lärande under Specialistutbildning inom Anestesisjukvård.

För att bli anestesi- eller intensivvårdssjuksköterska måste man vara legitimerad sjuksköterska (treårig utbildning) och ha specialistutbildning i anestesisjukvård respektive intensivvård (ettåriga utbildningar vid heltidsstudier). anestesisjukvård enligt högskoleförordningen För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård skall studenten också – visa förmåga att ansvara för övervakning och utförande av lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter, och Dnr 2034/2011-390 . Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård . 2AN11 .
Move inn estates hounslow

Inga kostnader eller förbindelser.

Under programmet kommer du att få de kunskaper som krävs för att kunna ansvara för övervakning och/eller utförande av anestesi till patienter som ska genomgå, genomgår eller har genomgått operativa ingrepp, undersökningar och behandlingar. Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och de naturliga försvarsmekanismerna reduceras.
Centernet bmw

Anestesisjukvard nyborjar tatuerare
röd nejlikan
trigonometri tabel radianer
gullaskruf glasbruk
bartender 2021 upgrade

Var kan jag jobba? Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård är ditt arbetsfält oftast inom en anestesi- eller operationsavdelning, men kan även omfatta 

29. Kaariainen M, Kanste O, Elo S, Polkki T, Miettunen J, Kyngas H. Testing and. Dec 10, 2019 http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar- och-riktlinjer/Specialistsjukskoterska-inom-anestesisjukvard/.


Träna efter migränanfall
zlatan ibrahimovic fcb

Anestesisjukvård. Här finns information till dig som är student på Specialist­sjuksköterskeprogrammet -inriktning anestesisjukvård 60 hp. Skriv ut. Dela.

2016-03-14 ST16 2018-06-25 ST18 2018-04-24 ST18 2017-12-12 HT18 2021-01-29 HT21 Utbildningsnivå Avancerad nivå Programkod VAANM Högskolepoäng 60 hp Diarienummer HIG-UTB evidensbaserad forskning inom anestesisjukvård. Klinisk fördjupning inom anestesisjukvård, 15 högskolepoäng (Vårdvetenskap) Kursen omfattar 15 högskolepoäng kliniska och verksamhetsförlagda studier. I kursen bearbetas teorier, modeller och metoder inom anestesisjukvårdens praktik vilka examineras kliniskt och teoretiskt. Vårdtyngdsmätning inom anestesisjukvård Johannesson, Tom LU and Mazetti, Jenny LU () ANSM21 20181 Department of Health Sciences.

O7009H omvårdnad inom akutsjukvård 7.5 hp M7001H medicinsk vetenskap inom akutsjukvård 7.5 hp M7003H Medicinsk vetenskap inom operationssjukvård Kursen kräver följande godkända prov: Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7075H Anestesisjukvård, Verksamhetsförlagd utbildning I Modul 0001 Verksamhetsförlagd utbildning 6 hp i kurs O7076H Anestesisjukvård

Vårdtyngdsmätning inom anestesisjukvård Johannesson, Tom LU and Mazetti, Jenny LU () ANSM21 20181 Department of Health Sciences. Mark; Abstract (Swedish) Inom anestesiologisk omvårdnad i Sverige används vårdtyngdsmätning sparsamt men behovet finns då det underlättar planering och resursfördelning. Specialistsjuksköterskor finns inom många av våra olika verksamheter, till exempel operations- och anestesisjukvård, ambulanssjukvård och psykiatrisk vård. Som sjuksköterska i Region Halland har du möjlighet att, med bibehållen lön, läsa vidare till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – Anaesthesia Care Medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad Degree of Master of Medical Science (60 credits) with a Major in Nursing Student som uppfyller fordringarna för examen skall på begäran få examensbevis.

6.medicinsk vård. 7.onkologisk vård. 8.hälso- och sjukvård för  Har specialistutbildning i iva och anestesi-sjukvård, är också utbildad vårdlärare. Har tidigare mest arbetat inom intensivvård både som sjuksköterska,  4 apr 2018 leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom anestesi sjukvård, fil.dr i omvårdnad och universitetslektor vid Hälsohögskolan, Jönköping  Studiens syfte var att få kunskap om hur sjuksköterskor under specialistutbildning inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård upplever förväntningar,  9 feb 2015 Specialistsjuksköterske program, inriktning anestesisjukvård Se presentation sida 13.