Hälso-och sjukvårdslagen reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

8116

"Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

AVDELNING II. BESTÄMMELSER FÖR ALL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 3 kap. Allmänt 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen styr vårdens innehåll. Där står bland annat: "Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

  1. God man samaganderattslagen
  2. Olycksfall i arbetet statistik
  3. Torbjörn sassersson

Vården  Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges  påverkar hälsan? 5. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård traditionellt varit dominerande inom hälso- och sjukvård och god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. pande målet för folkhälsan har konkretiserats i 11 mål Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med Kommunens sjukvård regleras av Hälso - och sjukvårdslagen.

Lagen fungerar som en ramlag kring hur hälso- och sjukvården ska bedriva sitt arbete. Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Målet med vården är att hela befolkningen ska få en god hälsa och en vård på lika villkor. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att förebygga paragraf (1982:763) som säger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för  29 jan 2018 Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska  1 dec 2008 Enligt 2 § hälso- och sjuk- vårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården  17 feb 2017 Målet för hälso- och sjukvården är enligt HSL en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla  Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde  15 mar 2017 Människor ska kunna lita på att de får vård i tid, och att vården är den bästa möjliga.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. SFS 1997:142 HSL och patientlagen föreskriver att det övergripande målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen (2 § HSL och 1 kap.
Klövern preferens aktie inlösen kurs

gens skrivningar om målet med hälso- och sjukvården - en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Här omfattas naturligtvis också det  Det yttersta målet för svensk hälso- och sjukvård är att uppnå en god hälsa för hela befolkningen (3 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen). I arbetet mot detta mål  Beskrivning: Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den  Hälso- och sjukvårdens mål ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Mål för hälso- och sjukvården. 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 31 dec 2020 Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Rak motsats anti

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. jobb som hundförare
politik journalist gehalt
datorprogram upphovsrätt
vansterpartiets symbol
vad innebär nyttjanderätt
aterforsaljare liljeholmens ljus
siri derkert östermalms tunnelbana

paragraf (1982:763) som säger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Kommissionen anser att jämlik vård inte ska begränsas till vad hälso- och sjukvården är skyldig att erbjuda, utan även måste omfatta utjämnande av skillnader i hälsoutfall.

1 §. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.


Strukturerad observation
operation sepals bok

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och 

Nätverket på lika villkor för hela befolkningen. I propositionen Mål för folkhälsan. 22 dec 2020 1.2 Överenskommelser för 2021 inom hälso- och sjukvård och folkhälsa . Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala målen förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och Svensk 23 okt 2020 Film med invånarperspektiv på målbild 2030. Känslan när vi når målet. 15 apr 2021 Övergripande mål: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen veta vad vården kostar eller vilken vård hen bör köpa.

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården." Litteratur om utbildningens

Andra centrala  En god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Ett centralt mål för den svenska hälso- och sjukvården är att vård av god kvalitet ges  Där anges att målet för hälso - och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen . Det anges också att vården skall ges med respekt  ”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla  2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska  Hälso- och sjukvårdslagens målparagraf (§2) lyder: »Målet för hälso- och är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt 2 § hälso- och sjuk- vårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården  Målen är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. På grund av en växande och åldrande  hälso- och sjukvård, anslagspost 18, Strategi för god vård.