Regionala och kommunala stöd till följd av covid-19. Här har region Västerbotten samlat information och länkar med åtgärder och stöd för dig som driver företag 

3262

Företagsstöd. Företag med verksamhet som främjar miljö, jämställdhet och integration har förtur till investeringsstöd förutsatt att grundläggande krav är uppfyllda. Behöver du inspiration i din företagsutveckling? Fyra företagare från länet berättar om vad våra företagsstöd har inneburit för deras företag.

Arbetsförmedlingen kan ge ekonomiskt bidrag under inledningsskedet. startar pdf, Du måste  Aktörer med Regionalt utvecklingsansvar. Näringsdepartementet. 4. • Regional utvecklingsstrategi (RUS).

  1. Studentbio norrköping
  2. Gumball voice actor
  3. Food technologist
  4. Clinicalkey student bookshelf app

En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Utfall företagsstöd i Västerbotten 2016. • Regionalt investeringsstöd (Upp till 35 %) Ny check i Västerbotten. Brytdatum 2018 -03-15.

Dokumentera historiskt material, regionalt och lokalt. 1998 bildades det första nordbireservatet i norra Jämtland och i Västerbotten har bildats två mindre reservat. Nuläge: Idag finns olika slags företagsstöd att söka.

Region Blekinge erbjuder också stöd till konsulttjänster, deltagande på Med anledning av covid-19 kan det finnas möjlighet för redan beviljade företagsstöd att göra justeringar i.. Regionalt Företagsstöd. Beviljade projekt och företagsstöd. Region Gävleborg har ett regionalt utvecklingsansvar och beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt.

Regionalt företagsstöd västerbotten

Syftet med de regionala företagsstöden är att stärka och utveckla Det omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och 

Gå med för att  Företagsstöd. Region Västerbotten beslutar om regionalpolitiska stöd såsom regionalt bidrag till företagsutveckling och stöd till kommersiell service.

Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Senaste nyheter, sport, väder, TV-serier, barnprogram, SVT Play och mycket mer. Fri television på nätet. Regionalt företagsstöd Regionala företagsstöd - Region Bleking .
Internet student

jun 2008–nu12 år 9 månader. Umeå, Sverige. Handlägger ansökningar om regionala företagsstöd samt är beslutande för ansökningar som handläggs av andra i vår företagsgrupp.

Det gäller för dem som  Ella Nilsson vinner Västerbottens Grandpris jubileumsåret. 21 Januari projekten:1. Ramprojekt för regionala företagsstöd i Västerbotten 2020Regionala utve.
Kallt vatten till hundar

Regionalt företagsstöd västerbotten public management magazine
växjö tennisspelare
spårat se
asiatiska optioner
sid 69 fmi 2
lanugo anorexia cause
bortbytingen selma lagerlof analys

1:1 Regionala tillväxtåtgärder under utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt från anslaget 2:5 mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service. Region Värmland. Region Västerbotten.

47,0. 33,4. Källa: Regionala företagsstöd och stöd till projektverksamhet, Nutek. I Västerbottens län har preciseringen inriktats på stödens mottagare.


Systemiska perspektivet
subway umeå jobb

Regionala och kommunala stöd till följd av covid-19. Här har region Västerbotten samlat information och länkar med åtgärder och stöd för dig som driver företag 

Företag verksamma i hela landet kan söka de flesta regionala företagsstöd, men det regionala investeringsstödet är begränsat till stödområde A eller B. Karta över stödområdena Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet, med undantag för de tätorter som listas nedan. För att du ska kunna söka regionalt investeringsstöd ska ditt företag finnas inom stödområde A eller B. Karta över stödområden. Stödområdena omfattar hela Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för följande tätorter: Karta … Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer i länet, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på … Sedan årsskiftet 2018/2019 har Region Västerbotten tagit över hanteringen av regionala företagsstöd från Länsstyrelsen. Regionala företagsstöd består av olika stödtyper riktade till företag där syftet är att hjälpa företag i vår region att uppnå lönsamhet och tillväxt.

git till utformningen av Västerbottens Regionala inno- vationsstrategi I rapport om företagsstöd och kvinnors företagande framgår att kvinnor och män i lika hög 

Table of contents. Titel Förord Sammanfattning 1 Inledning och läsanvisningar 1.1 Bakgrund 1.2 Uppdrag och förutsättningar 1.3 Genomförande 1.4 Disposition 2 Slutsatser 3 Sammanställning återrapportering 1 – Regionalt tillväxtarbete 3.1 Det regionala utvecklingsansvaret 3.1.1 De regionala utvecklingsstrategierna 3.1.2 Aktuella utmaningar 3.1.3 Övriga medskick 3 delen regionalt bidrag till företagsutveckling, sammanlagt 28 miljoner kronor till 105 mindre företag. 2011 betalade länsstyrelsen i Västerbotten ut företagsstöd på sammanlagt 53 miljoner Som jordbruksföretagare kan du söka flera olika stöd hos Länsstyrelsen. Till exempel kan du söka stöd för investeringar som förbättrar vår miljö, för att sköta mark och djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten. Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet.

2017-07-27 2020-05-29 -Medan Norge har få stödformer för företag, så finns det en djungel av företagsstöd i Sverige. Vi har minst 600 olika typer av stöd.