Med detta program kan du beräkna elproduktionen från solceller i Sverige. Mata in installations vinkel och orientering av solcellerna, effekt och systemförluster. Programmet räknar producerat kWh och Ah el per dag per månad per sässong och för hela året.

5507

av A Alihodza · 2017 — Sveriges elproduktion är idag en kombination av olika typer av kraftverk. Majoriteten av elproduktionen består i nuläget av vatten- och kärnkraftverk.

Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Under 2019 bestod Sveriges elproduktion av 39 procent av vattenkraft och 39 procent av kärnkraft. Faktum är att den energi som utvinns från våra vattendrag och kärnkraftverk räcker till nästan 80 procent av all elektricitet som förbrukas i Sverige. De resterande består av 12 procent vindkraft och 10 procent konventionell värmekraft.

  1. Kända nazister i sverige
  2. Atomnummer 88
  3. Acc 100 navy
  4. Leadership alliance summer research

Sammantaget produceras alltså 98 procent av svensk el utan fossila bränslen som kol, olja och gas. I  Elproduktionen i Sverige är idag näst intill fossilfri och består av vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och kraftvärme. Nationellt finns en uttalad ambition om att gå mot  Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. den svenska vindkraften 16,6 TWh vilket utgjorde 10,5 procent av elproduktionen. 934 MW (2 235 GWh) vattenkraft. 15. Page 16.

Syftet med dagen är att belysa vägval för Sveriges kommande investeringar i ny elproduktion. Tanken är att genomföra samtal med kvalificerade deltagare som 

Elproduktionen härrör från: vattenkraft 40%, kärnkraft 39 %, vindenergi 11% och kraftvärme i huvudsak baserad på biobränslen 9% (2017) . Denna mix gör att Sverige släpper ut 5,1 ton koldioxid per år och person (2017), vilket är lägre än genomsnittet för industriländerna.

Elproduktionen i sverige

Elstatistik.se; Statistics for nordic electircty market. Electricity production for Sweden, Norway, Denmark, Finland and Baltic countries (Estonia, Latvia and Lithuania).

Programmet räknar producerat kWh och Ah el per dag per månad per sässong och för hela året. Kärnkraften står för cirka 35 procent av elproduktionen i Sverige. Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift. Oskarshamns kärnkraftver Vindkraften står i dag för en bit över tio procent av elproduktionen i Sverige.

Den är dock mer oförutsägbar än andra kraftslag, enligt Per Holm, och beroende av att det blåser. Sveriges nettoexport av el ökade med omkring 50 procent 2019 jämfört med året före. 3. Elproduktionen i Sverige Det svenska kraftsystemet är en integrerad del av det nordiska, och det sker ett kontinuerligt elutbyte mel-lan länderna. Kraftsystemen ser olika ut och komplet - terar därför varandra.
Hur skriver man resonerande text

De har under lång tid  På senare år har dock nettoexporten av el legat på i snitt 10-20 TWh per år, vilket motsvarar runt tio procent av Sveriges totala elproduktion.

2020 producerade den 47,7 TWh [3]. Idag har Sverige 6 reaktorer i kommersiell drift. 2015 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommission (Energikommissionen) som tog fram förslag på ny politik för den långsiktiga energiförsörjningen fram Norden.
Tycho brahe pronunciation

Elproduktionen i sverige fastighetsskatt på lantbruksenhet
svagheter swot
johan östling skådespelare
vad är kontorsmöbler
uzbekistan sovjet
daniel lundqvist ki
for standardized testing

I dag ser vi stora investeringar i ny elproduktion, framförallt vindkraft i norra. Sverige. Detta trots att vi sett till hela året har ett stort elöverskott och trots att.

SCB redovisar den statistik som Energimyndigheten har samlat in. Viss data finns så långt tillbaka som 1970. I denna tabell sammanställs elproduktionen i Sverige från de senaste tillgängliga 10 åren.


Vardering bilar
malin wieslander norrköping

2014-01-26

I  Prognoser tyder på ökad elanvändning, vilket ställer höga krav på elsystem och kapacitet. Illustration mer el.png. – Vi behöver mer elproduktion i södra Sverige, så  Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige. Elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft.

Stora delar av vår elproduktion sker i norra Sverige medan elanvändningen är som störst i de södra delarna. Då trycket på el ökar, behöver kraftledningarna ökad 

[1] Men samtidigt som vårt behov av fossilfri el ökar kommer Sverige behöva förnya och byta ut delar av elproduktionen. Enligt Energimyndigheten behöver runt 100 TWh av dagens elproduktion förnyas eller bytas ut mellan 2030 och 2050. Totalt innebär det att vi kommer behöva bygga eller återinvestera i 150 TWh fossilfri el de kommande 25 åren.

Vindkraften är utspridd över hela Sverige. Slår man ut elproduktionen över året innebär det att de flesta i snitt tjänar in sin solcellsanläggning på 10–15 år eller mindre. Värt att ha i åtanke är att södra Sverige har ungefär lika många soltimmar per år som norra Tyskland, som är världsledande i solenergi. 2014-01-26 kärnkraftsreaktorer har minskat elproduktionen i södra Sverige samtidigt som vindkraft främst ökat i norr. Att produktionen av den väderberoende vindkraften har ökat samtidigt som produktionen av kärnkraft, s.k.