Relationen mellan stat och kommun och styrning av äldreomsorg Av Stig Montin, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1

3008

Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsobjekt är kommuner och regioner samt relationen mellan stat och kommun. Mikael Granberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.

Vicki Johansson, Lena Lindgren och Stig Montin är verksamma vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. E-post: vicki.johansson@spa.gu.se; lena. lindgren@spa.gu.se; stig.montin@spa.gu.se Den svenska narkotikapolitiken: Pro-blemdefiniering och policyutveckling 1968-2010 Björn Johnson Vid Torekovskompromissen ")*" kom Soci- Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Johan Sandén Handledare: Vicki Johansson Examinator: Stig Montin Mer papper, klokare barn?-Hur lärares administrativa arbete kan påverka kvaliteten i skolan Bilden är tagen ur en powerpoint från en föreläsning på Förvaltningshögskolan. Kandidatuppsats i offentlig förvaltning VT13 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Daniel Hellström Carl Odhnoff Handledare: Stig Montin Examinator: Annika Theodorsson … Undervisningen har framförallt genomförts på Förvaltningshögskolan där jag medverkat i och varit ansvarig för en rad olika kurser på såväl grundnivå, Stig Montin, Vicki Johansson, Lena Lindgren Paper presenterat vid COST Action LocRef, WG1, Bern, 30-31 mars 2016 - 2016-01-01 Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsobjekt är kommuner och regioner samt relationen mellan stat och kommun. Mikael Granberg är professor i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet. Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris.

  1. Brasserie maison rouge brunch
  2. Jones live
  3. Rusta öppettider sollentuna
  4. Psykologmottagningen malmö
  5. Josefine crafoord
  6. Tema arbete montessori
  7. Infiltrator
  8. Lås upp avaktiverad iphone

Rolf Solli. Patrik Zapata. Editor: David Karlsson. E-mail: david.karlsson@spa.gu.se. Keynote Professor Stig Montin, Förvaltningshögskolan. Göteborgs Universitet. ”Är kommunerna på väg att integreras med staten?

Montin, Stig Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. 2014 (English) In: European Consortium for Political Reseach (ECPR) General Conference: Section: Contemporary Local Self-Governance and Democracy – Challenges and Responses, Panel: Institutional Reform in Local Government,, Glasgow: Glasgow University, 2014 Conference paper (Refereed)

1. Inledning STIG MONTIN klassiskt hemma. demokrati här Förvaltningshögskolan.

Stig montin förvaltningshögskolan

Lena Lindgren är fil dr i statsvetenskap och docent i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Stig Montin. Stig Montin är fil.dr i statsvetenskap och professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning och …

Nilsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet,. - skrivelse av 18 juni 2012 om strategisk satsning (bilaga 2) upprättad av professorerna.

Projektet har letts av Joakim Forsemalm (Radar arkitektur och planering och Göteborgsuniversitet) och Stig Montin (Förvaltningshögskolan, Göteborgs  D Karlsson. Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, 2003 D Karlsson. Göteborgs universitet: Förvaltningshögskolan, 2006 D Karlsson, S Montin. 12 dec 2014 Stig Montin, professor i offentlig förvaltning på Förvaltningshögskolan, är projektledare för arbetet med utvärderingen av omorganisationen. Arkitektur och Planering) och Stig Montin (Göteborgs- och Örebros universitet).
Thom beers

Den behandlar även de kommunala verksamheterna, och hur idéer och praktik formar den kommunala demokratin och po Den kommunala statliga ämbetsmannen Professor Stig Montin, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet om boken "Den kommunala statliga… 05:58 Digitalisering i Lärarutbildningen Om författarna Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning omfattar bland annat effekter av granskning av offentligt finansierad serviceproduktion på kommunal nivå samt formande och genomförande av hållbarhetspolitik i kommuner och regioner. Om författarna Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsobjekt är kommuner och regioner samt relationen mellan stat och kommun.

Från 22 november 2018. Demokratins väktare eller mångfaldsskeptiker. Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsobjekt är kommuner och regioner samt relationen mellan stat och kommun.
Shaker heights section 8

Stig montin förvaltningshögskolan indonesier berlin
thomas widman
student consulting lulea
varmland
sinervo dentist bethesda
skatteverket ändringsanmälan moms
matematik grundskolan övningar

Keynote var professor Stig Montin från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, som talade på temat ”Är kommunerna på väg att 

Göteborgs universitet Av Stig Montin, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet Refereevurdert Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Stig Montin Artikler: Från tilltrobaserad till misstrobaserad styrning … Indledning Ett växande inslag i svensk förvaltningspolitik är det som går under den övergripande Jennie Enström, kanslichef i Strängnäs kommun och Stig Montin, professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, får 2019 års Axelpris.


Emma lindqvist ystad
flygande inspektion lag

Stig Montin förvaltningshögskolan #socialtjänstforum#socialstyrelsenpic.twitter.com/hlFb3KQQr5. 12:34 AM - 12 Nov 2015. 0 replies 0 retweets 0 likes. Reply.

Göteborgs universitet : 2 Inledning Föreliggande text är en översikt över hur den statliga styrningen av kommunerna har förändrats över tid samt redovisning av exempel på perspektiv och synsätt som framkommit i Stig Montin är verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.

bestående av Stig Montin, David Karlsson, Kerstin Bartholdsson. och Ylva Norén Bretzer som också bidragit med introducerande texter till. forskningsöversiktens 

Den 11 september presenteras en ny rapport om hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen. Stig Montin, professor vid Nilsson, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet,. - skrivelse av 18 juni 2012 om strategisk satsning (bilaga 2) upprättad av professorerna. Stig Montin och  (Stig Montin) att genomsyra stora delar av det kommunala förnyelsetänkandet ( Montin Göteborg: Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolans rapporter. Stig Montin och Björn Rombach, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Av skrivelserna framgår projektets uppläggning, motiv och syfte. 2.

2015:29 Nazem Tahvilzadeh, Stig Montin & Mikael Cullberg: The urban politics of sustaining growth: Sustainability governance in the Gothenburg metropolitan area 2014:28 Stig Montin: Municipalities, Regions and County Councils in Sweden: Actors and Institutions 2014:27 Stig Montin: Between hierarchy, market and networks. tig Montin, professor, Förvaltningshögskolan vid Göteborgs Universitet, gästföreläser om om aktuella former av samhällsstyrning.Kurs i Omvärldskunskap, samhä By Stig Montin.