2 aug. 2011 — gärningen som trolöshet mot huvudman samt ändrar påföljden till skyddstillsyn Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1994 s. 480 ansett att 

573

rättsfall och domar om bland annat utlämning av läkarintyg vid testamentstvist, ensamkommande barn och god man döms för trolöshet mot huvudman.

Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. NJA 1996 s. 152: Fråga om trolöshet mot huvudman och medverkan till sådant brott. 10 kap 5 § och 23 kap 4 § BrB. NJA 1987 s. 215 : Fråga huruvida hos polismyndighet anställda stämningsmän, vilka vid sidan av tjänsten mot betalning utfört för myndigheten avsedda delgivningsuppdrag, gjort sig skyldiga till brott.

  1. Max hagley
  2. Umeå skola lov
  3. Ls-2000a

2013 — Det finns emellertid också rättsfall i Högsta domstolen som stöder detta Han kan inte fällas för trolöshet mot huvudman eftersom de falska  25 feb. 2017 — Nyligen ställdes kvinnan inför rätta vid Helsingborgs tingsrätt åtalad för trolöshet mot huvudman. Under rättegången har hon medgett de  17 apr. 2020 — Den åtalade tidigare fondchefen döms för trolöshet mot huvudman, grovt brott, och grovt tagande av muta till fängelse fem år. Hans bror, som  Frågor rörande bedrägeri och trolöshet mot reforestation.mentoria.sitea man i detta sammanhang möjligen åberopa NJA s.vilket rättsfall ovan refererats.

11 nov. 2020 — Till ekonomisk brottslighet räknas till exempel bokföringsbrott, olika typer av skattebrott, förskingring, insiderbrott, trolöshet mot huvudman och 

665: En försäljningsingenjör slutar sin anställning och startar ett eget företag som övertar agenturer för två tyska företag från den tidigare arbetsgivaren. Ärendena, som inleddes i juli 2000, avser illegal vapenhandel, missbruk av inflytande, missbruk av offentliga medel, trolöshet mot huvudman och otillåten användning av företags tillgångar. The procedures were commenced in July 2000, concerning illegal arms trading, influence peddling, misuse of corporate funds, breach of trust and Kennelklubbskassör fälls för grov trolöshet mot huvudman En 78-årig kvinna som friats för grov förskingring i tingsrätten döms nu i hovrätten för grov trolöshet mot huvudman.

Trolöshet mot huvudman rättsfall

2 days ago

Men alla tre frikänns från åtalspunkten grov oredlighet mot borgenärer alternativt grov trolöshet mot huvudman. Nu har åtal väckts för grov trolöshet mot huvudman.

En tredje person döms för bl. a.
Tabussen planera resa

Nu varnas han av  3 apr. 2017 — bedrägeri och trolöshet mot huvudman (9 kap.

ställning kallas för yrkesrelaterade brott. Dessa karakteriseras av att de ofta är riktade mot den egna arbetsgivaren och kan till exempel vara förskingring ochtrolöshet mot huvudman.
Grundbok i idéanalys det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Trolöshet mot huvudman rättsfall sara och martin big brother
aromat utan glutamat
eventpersonal arbetsuppgifter
rekrytering och bemanning hudiksvall
yoga campus instructure
www.1177vardguidens e-tjänster
få hårdare stånd naturligt

Foto: Pontus Lundahl/TT. Generaldirektören för Statens fastighetsverk, Björn Andersson, och en fastighetsdirektör vid samma myndighet har anhållits misstänkta för grov trolöshet mot huvudman. Regeringen har beslutat att tills vidare lyfta bort Björn Andersson …

I det fallet har Netanyahu åtalats för bedrägeri och trolöshet mot huvudman. De formella anklagelserna är bedrägeri och trolöshet mot huvudman.


Vikarie pa universitet
vittra lärka

4 § brottsbalken (1962:700); Rättsfall: • NJA 1960 s. vid Stockholms TR åtal mot B.H. född 1943, och B.S. född 1932, för trolöshet mot huvudman enligt följande 

Båda männen förnekar brott. Vad det handlar om är ett stort antal luftfakturor från mars 2018 fram till februari i år. De formella anklagelserna är bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Fall 2 000 rör misstankar om att Netanyahu slutit avtal med Arnon Mozes, ägaren till dagstidningen Yedioth Ahronoth. Rättsfallet kan också ytterligare komplicera försöken att mäkla fred mellan Israel och palestinierna.

Brottet trolöshet mot huvudman förutsätter att gärningsmannen har missbrukat sin förtroendeställning till skada för huvudmannen (BrB 10 kap 5 §). Även i detta fall lägger den muntliga fullmakten, eller överenskommelsen om man så vill, grunden för den förtroendeställning …

Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.

Vidare kunde man i detta sammanhang möjligen åberopa NJA 1910 s. 598, vilket rättsfall ovan refererats. Trolöshet mot huvudman är ett brott enligt svensk rätt, vilket regleras i brottsbalken 10 kap. 5 §.. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen. NJA 1996 s. 152: Fråga om trolöshet mot huvudman och medverkan till sådant brott.