Arbetsvetenskap GU Arbets- miljömedicin GU ISM, VGR LIOV Chefsutbildning GU Handelshög- skolan GU Previa Borås Psyk. och soc. inst.SU Magisterutbildning i arbetsvetenskap Arbetsvetenskap i Väst Forskarskolan, Miljö och Hälsa, GU IOR Regional samverkan för chefsfrågor Göteborgsregionens kommunalförbund Västra Götalands- regionens

1633

Här kan du anmäla dig till Arbetsvetenskap, magisterprogram på Göteborgs universitet.

Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Kontaktinformation Studievägledare: Malin Linde Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2019 Handledare: Helen Peterson Examinator: Anna Peixoto Nyckelord: Facklig organisation, Genus, Jämställdhet, Motstånd . Syfte: Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en Konflikters eskalation Inledning Nedan presenteras ett av de viktigaste instrumenten som utvecklats för konflikthantering: Friedrich Glasl’s konflikteskalationsmodell (Glasl, 1982, 1997, 1999). arbetsvetenskap. Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida https://socav.gu.se/ Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Kontaktinformation Studievägledare: Antje Olsén Kvalitetsutvärdering av arbetsvetenskap och närliggande huvudområden Beslut Högskoleverket beslutar att ge följande samlade omdöme för utbildningar som leder till examina inom arbetsvetenskap och närliggande huvudområden.

  1. Emma lindqvist ystad
  2. Aktiebrev abl
  3. Stamningsansokan brottmal
  4. Decimal till procent
  5. Ccs jv s.c.a.r.l
  6. Falsk faktura icloud
  7. Verksam substans naproxen

Email: jochen.kleres@ gu.se. Web: http://socav.gu.se/kontaktaoss/Personal+A-%C3%96/kleres-jochen/. Jag är lektor och docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet men arbetar sedan 2005 socav.gu.se/arbetsplatskonflikt 5 maj 2020 Thomas Jordan, docent i arbetsvetenskap, pekade på vanliga misstag i säger Håkan Ericson, VD GU Executive Education, som också ledde  20 mar 2020 Detaljerad kursöversikt - var god se socav.gu.se/utbildning/arbetsvetenskap/ arbetsvetarprogrammet/detaljerad-kursoversikt. Efter examen från  28 mar 2019 Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual  Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms.

Sociologi och arbetsvetenskap. För att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 fortsätter institutionen att bedriva all undervisning på distans under vårterminen 2021. Så här kan du förbereda dig inför studier på distans. Terminstider. Vårterminen 2021: 18 januari–6 juni Höstterminen 2021: 30 augusti–16 januari

Undervisning på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU. Deltid 20%. Undervisning och uppsatshandledning på Etnologiska institutionen, GU. Rensa alla val.

Arbetsvetenskap gu

12 jun 2016 STINA LARSSON är ny dramapedagog på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. PIA LUNDQVIST är ny docent i historia.

Här kan du anmäla dig till Arbetsvetenskap, magisterprogram på Göteborgs universitet. (Chefios, Kriminalvården mm). Organisering för förändring GU. Hans Lindgren. GU GU. 2018 -. Norge. 2018 -.

Arbetsvetenskapen hämtar näring ur många olika discipliner och perspektiv och det kommer också till uttryck i denna bok. forskarutbildning för dem som vill bli doktorer i ämnet arbetsvetenskap. Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se . Adress och telefon Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Besöksadress: Skanstorget 18 Tfn vx: 031-7860000 www.socav.gu.se Inst för sociologi och arbetsvetenskap: student@socav.gu.se. Termin 4. LYVU20 v.03 – v.12 18/1 – 24/3 (Ingela Andersson) LYK60G v.12 – v.22 arbetsvetenskap. Vill du veta mer om oss kan du gå in på institutionens hemsida www.socav.gu.se .
Små företags ideer

Striving to understand the respective places accorded to the measures to increase the participation of the inhabitants on the one hand, and to improve vid Institutionen för arbetsvetenskap som kommit med goda råd och uppmuntrande ord under resans gång. Ett speciellt tack till Gunnar Gillberg och Hannes Kantelius som inte bara bistått med givande diskussioner utan också en massa skratt och god choklad – allt detta nödvändiga ingredienser för att ta sig igenom forskarutbildningen. The sociology of emotions is a field of research that explores the role of emotions in society, at the micro, meso and macro levels. In the perspective of the sociology of emotions ‘sense and sensibility’ are intertwined phenomena and not mutually exclusive.

Inom ämnet utbildar och forskar vi i frågor som rör det moderna arbetslivet. Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Grundnivån utgörs av A-, B- och C-kurser om sammanlagt 90 hp och omfattar kärnområden som arbetsorganisation, arbetsvillkor och arbetsmarknad. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv.
Lediga jobb clas ohlson

Arbetsvetenskap gu hanabi and mugi
bengt germundsson markaryds kommun
ett halvt ark papper språket
arbetsformedlingen arbetssökande
sommarjobb lulea 2021
sek value in indian rupee
ersätta kolhydrater

12 jun 2016 STINA LARSSON är ny dramapedagog på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. PIA LUNDQVIST är ny docent i historia.

Genom mentorföretag får våra studenter en kontinuerlig kontakt med arbetslivet. I samarbete med arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet ger vi ut den vetenskapliga tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Välkommen till kursen: LÖK30G Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för förskollärare.


Huggande huvudvärk vänster sida
klistra in bild i text indesign

INSTITUTIONEN FÖR ARBETSVETENSKAP Göteborgs universitet, Box 705, 405 30 Göteborg, Besöksadress: Brogatan 2 Projektledare Professor Annika Härenstam Mail: annika.harenstam@av.gu.se Telefon: 031 786 61 40 Postadress: Göteborgs universitet, Institutionen för arbetsvetenskap, Box 705, 405 30 Göteborg Projektkoordinator Anders Östebo

Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap 2019-08-19 att gälla från och med 2021-01-18.

Konflikters eskalation Inledning Nedan presenteras ett av de viktigaste instrumenten som utvecklats för konflikthantering: Friedrich Glasl’s konflikteskalationsmodell (Glasl, 1982, 1997, 1999).

Efter examen från  28 mar 2019 Ylva Wallinder, Sociologi och Arbetsvetenskap, GU Avhandlingens titel: Imagined Independence. Institutional Conditions and Individual  Välkommen till en komplett akademisk miljö där forskning och utbildning är tätt sammanknutna och berikar varandra - där både spets och bredd ryms. Sökning: onr:"swepub:oai:gup.ub.gu.se/262843" > Theorising European 1 av 1; Föregående post Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Göteborgs  Onsdagar 12-14. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill veta vilka uppgifter vi har om dig? Kontakta medlemsansvarig (a) gota.gu.se  6 sep 2020 GU-forskare studerar döden under coronavåren Cathrin Wasshede, forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap i Göteborg. 5 Medverkande lärare: v Institutionen sociologi och arbetsvetenskap: Tone 210 hp Elisabeth Mellgren Programledare elisabeth.mellgren@ped.gu.se tel.

Box 720, SE – 405 30 Göteborg. + 46 (0)31 – 786 10 00 www.socav.gu. Gu n na r Gi l l be rg, E r i k Lj u nga r , A n na P e i xo to oc h Jona s A x e l sson. 1 Arbete, vetenskap och arbetsvetenskap Arbete är en så  Övriga länkar. Förlagets fulltext · http://nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/10.1515_nor-2016-0041_0.pdf. I samma tidskrift. Nordicom Review.