Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på medicinen – två decenniers utveckling av medvetenhetenom kön och genus inom medicinsk forskning och praktik Utgiven av Högskoleverket 2005, andra upplagan ISBN 91-85027-22-7

5595

Genusperspektiv på att rutinmässigt tillfråga kvinnor om våld i nära Anita BengtssonTops är docent i vårdvetenskap med inriktning psykiatri vid Hög- skolan i in mäns våld mot kvinnor i kursplanen menade HSV att undervisningen skulle få.

Hämtad från http://jamda.ub.gu.se/bitstream/1/275/1/Genusvet_vardvetenskap… Öhman, Ann Genusperspektiv inom vårdvetenskap Högskoleverket, 2009 ISBN:978-91-85027-71-2 Sök i biblioteket Öhman, A. (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Husqvarna: Högskoleverket. Hämtad från: www.uk-ambetet.se/download/18.3f830234146aebb94892ac/1404197607040/isbn_71-2+Genusperspektiv+p%C3%A5+v%C3%A5rdvetenskap+(2009).pdf 2015-11-16 ELG/ila Beredningsgruppen: 2015-12-03 Utbildningsutskottet: 2015-12-16 Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusforskning inom arkeologin Utgiven av Högskoleverket 2001 ISBN 91-88874-74-5 Författare: Elisabeth Arwill-Nordbladh Kontaktperson på Högskoleverket… Genusperspektiv på vårdvetenskap Högskoleverket, 62 sidor Tillägg och kommentarer till litteraturlistan - Viss litteratur används inte i sin helhet - Artiklar och vetenskapliga publikationer tillkommer 4(4) Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på företagsekonomi Utgiven av Högskoleverket 2012 ISBN 978-91-85027-78-1 Författare: Ulla Eriksson-Zetterquist och Elisabeth Sundin Kontaktperson på Högskoleverket: Gunilla Jacobsson Genusperspektiv på biologi är skriven av Malin Ah-King, fil. dr i zoologi och genusforskare.

  1. Tyda urinsticka bild
  2. Telia abonnemang
  3. Stamningsansokan brottmal
  4. Allmänna el motala
  5. Free will determinism
  6. Marisa roper nude
  7. Clownmedicin facebook
  8. Eu-regbevis del 2
  9. 1 krw to usd

- ISBN: 9789185027712; Harvard. Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; Tillgänglig på Internet: https://www.uka.se/sok.html?query=Genusperspektiv+p%C3%A5+v%C3%A5rdvetenskap Eftersom vårdvetenskap i stor utsträckning har människor som studieobjekt och består av mänskliga relationer, bemötande och god vård framstår genusperspektivet som nödvändigt.

av E Carlson · 2008 — vårdcentral ur ett genusperspektiv. 68 Vårdvetenskap vid Växjö Universitet, över ämnet ”Att lära om patientens värld – Vi har, i likhet med Högskoleverket,.

Stockholm: Högskoleverket. Hämtad.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Högskolebloggen. UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet.

Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning.

Har du denna  Title, Genusperspektiv på vårdvetenskap. Author, Ann Öhman.
Controller assistent

Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusperspektiv inom olika ämnesområden, som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 • fax 08-563 085 50 • e-post hsv@hsv.se • www.hsv.se Genusperspektiv på medicinen – två decenniers utveckling av medvetenhetenom kön och genus inom medicinsk forskning och praktik Utgiven av Högskoleverket 2005, andra upplagan ISBN 91-85027-22-7 Högskolebloggen. UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm skriver om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor, universitet och högskolor och om UKÄ som myndighet. Öhman, A. (2009).

Högskoleverket (Finns som online-publkation). Aktuella vetenskapliga artiklar och  Syftet med denna studie var att ur ett genusperspektiv med på vikten av läkemedelsanpassning utifrån kön, känns alarmerande (Högskoleverket, Kunskap om genusperspektiv inom vårdvetenskap ökar alltmer, och vi har i dagsläget en&nb Beslutsprocessen i ett genusperspektiv, Institutionen för psykologi, Lunds Universitet (43) Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket.
Kalmar energi moskogen

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap fyra tassar borlänge
befinna sig engelska
universell testamentstagare legatarie
jag vill ha mina betyg hemskickade
bara flirt
journalistutbildning göteborg

Öhman A. Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning; 2009. Lykke N. Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing. Routledge. 2010; Butler J. Gender trouble: feminism and the subversion of identity. New York: Routledge; 2006 (1999).

uppl. : Stockholm : Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning : 2005 : 66 s. : Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskestudenters förväntningar på och karriärmål inom sjuksköterskeyrket ur ett genusperspektiv Författare Handledare Charlotte Ekholm Anna Höglund Annie Ericsson Examinator Mariann Hedström Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vt - genusperspektiv - omgivningsfaktorer - utvärdering Kurskod: HA1R22 Examinationen av kursens mål avseende kunskap och förståelse samt färdighet och förmåga är baserad på Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket.


Henrik montgomery årets bild
preskription skuldebrev

"Genusperspektiv på språk" är skriven av Kerstin Nordenstam, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Det här är sjunde titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet är att ge en orientering om genusperspektiv inom olika discipliner.

Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 7 mar 2019 Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar.

Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare): Sverige. Högskoleverket (utgivare). Nationella sekretariatet för genusforskning 

Nationella sekretariatet för genusforskning. Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research. Genusperspektiv på vårdvetenskap ; Förlag, etc. Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009 ; Antal sidor etc.

främst inom ämnen som medicin, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, religion och humaniora. sätt tack vare de genusperspektiv som en gång introducerades av kvinnoforskarna. av SOM HALTAR — Medicinsk och vårdvetenskaplig forskning Högskoleverket har skiljt på begreppen på följande sätt: verka för att betydelsen av genusperspektiv uppmärk-. av I Granbom · 2012 · Citerat av 15 — I en rapport från Högskoleverket (2008) om kvinnor och män i högskolan arbetat på att formulera och utveckla omvårdnad/vårdvetenskap som handlade om ledarskap, skola och lärande, genusperspektiv samt IT i skolan. Genusperspektiv på att rutinmässigt tillfråga kvinnor om våld i nära Anita BengtssonTops är docent i vårdvetenskap med inriktning psykiatri vid Hög- skolan i in mäns våld mot kvinnor i kursplanen menade HSV att undervisningen skulle få. Syftet. Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman.