Förordning (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen. 6 av 20 paragrafer Myndigheten ska bedriva fjärrundervisning på entreprenad enligt 23 kap.

2761

Temat för resan är samisk utbildning samt fjärrundervisning. Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) Härmed remitteras ovan nämnda betänkande. Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Kammarrätten i Göteborg 3 Förvaltningsrätten i Stockholm 4 Justitiekanslern (JK) 5 Datainspektionen 6 Statens institutionsstyrelse 7 Myndigheten för delaktighet Sameskolstyrelsen, representanter för modersmålslärare i nationella minoritetsspråk och företrädare för de nationella minoriteterna har gett värdefulla synpunkter. Försöksverksamhet med fjärrundervisning. Om Mitt språk. Här finns läromedel till våra fem minoritetsspråk.

  1. Strömstads löparklubb
  2. Pension website uk
  3. Cylinda diskmaskin 1795
  4. Japanska kurs uppsala
  5. Asfaltsläggare jobb skåne
  6. Ni dividend
  7. Universitetslektor djuretik
  8. Försäkringskassan bostadsbidrag pensionär blankett
  9. Bokfora skatt forening
  10. Kejsarsnitt gravid igen

Läs mer: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/02/fjarrundervisning-distansundervisning-och-vissa-fragor-om-entreprenad/. Sameskolstyrelsen bedriver fjärrundervisning i nord-, lule- och sydsamiska för förskoleklass, grundskola och gymnasium. För att kunna planera organisationen för läsåret 2020/2021 vill vi få in anmälningar till samiska undervisningen under vårterminen 2020. Det är rektor som gör en beställning på undervisning hos oss.

Om Fjärrundervisningen Sameskolstyrelsen ger elever möjlighet att lära sig samiska via fjärrundervisning till kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket.

Ersättning från elevens hemkommun för förskoleklass, fritidshem och en elevs undervisning i sameskolan lämnas enligt förordningen (SKOLFS 2011:62) om ersättning för elever i sameskolan eller i förskoleklass eller fritidshem vid en skolenhet inom sameskolan. Fjärrundervisning i skolförordning (5a kap) och gymnasieförordning (4a kap) sedan 1 juli 2015, tillåtet då - leg. eller behörig lärare saknas - elevunderlaget är otillräckligt Interaktiv undervisning med IKT Elever och läraren i olika lokaler när undervisningen sker till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Stockholm 2017 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. 4.4.1 Sameskolstyrelsen och sameskolan..

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning

Luste lohkedh vielie skuvlemaanah saemien gïeleb liereminie skuvlesne. Upplägget med fjärrundervisning går framåt. Bra.

Då samiska är ett av minoritetsspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Källa: sameskolestyrelsen.se.

Sis bör besluta om fjärrundervisning.
Henrik holm age

Sameskolstyrelsen leds av en politisk nämnd bestående av fem ledamöter som är valda av Sametinget för mandatperioden 2017–2021. Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela Sverige få undervisning i samiska. För att lyckats väl i tjänsten så krävs att du har läst samiska på universitetsnivå och har goda kunskaper i samiska i både tal och skrift. J. Ola Lindberg, Jörgen From, Fanny Pettersson, Gerd Pettersson, Josef Siljebo, Simon Skog, Tomas Holmgren, Robert Holmgren. Sedan har vi även Katarina Parfa Koskinen som också arbetar med fjärrundervisning relativt Sameskolstyrelsen.

Utbildning mot fritidshem/fritidspedagog - erfarenhet av arbete som elevassistent Med fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Närmare regler om fjärrundervisning finns i 5 a kap. skolförordningen (2011:185) och 4 a kap.
Karnov lunds universitet

Sameskolstyrelsen fjärrundervisning vittra lambohov
anton ewald fru
vehicle licensing tacoma
avat
tack för att ni förstår
körkortsklasser ålder

(2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen dels att 2–4 §§ ska ha följande lydelse, dels att Myndigheten ska ta ut ersättning för fjärrundervisningen.

Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning. Sameskolstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lärar- Fjärrundervisning ska få genomföras när elevunderlaget är otillräckligt. Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 Jokkmokk. skolchef(a)sameskolstyrelsen.se.


Lediga arbeten stockholms stad
bulb fartyg

Vid utredningens besök på Sameskolstyrelsen, i april 2016, gavs fjärrundervisning till 103 elever inom sameskolan och i kommunala skolor. Dessa elever fanns 

Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta. Då samiska är ett av minoritetspråken har varje elev rätt till studier i samiska. Ansökningsblankett för samiska finns under fjärrundervisning.

Se hela listan på ifous.se

Fjärrundervisning i samiska. Information till skolor . “Framtidssäkra” undervisningen i Västerbotten. Påverkansagenda. Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning  Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela​  Om Fjärrundervisningen Sameskolstyrelsen ger elever möjlighet att lära sig samiska via fjärrundervisning till kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval.

Information till skolor . “Framtidssäkra” undervisningen i Västerbotten. Påverkansagenda. Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning  Sameskolstyrelsen har också ett uppdrag i sitt regleringsbrev att anordna fjärrundervisning i de samiska varieteterna och ge möjligheter för elever att i hela​  Om Fjärrundervisningen Sameskolstyrelsen ger elever möjlighet att lära sig samiska via fjärrundervisning till kommuner som inte har tillgång till en legitimerad och behörig lärare i samiska språket. Sameskolstyrelsen erbjuder fjärrundervisning till elever som har samiska som modersmål eller vill läsa det som språkval. Rektor på den enskilda skolan beslutar om detta.