Skolläkare och skolsköterska har samma tystnadsplikt som övrig hälso- och sjukvårdspersonal och det gäller även Basprogram – det alla elever erbjuds.

7529

Som skolsköterska arbetar du enligt de riktlinjer som finns för den samlade elevhälsan och utifrån basprogrammet för elevhälsans medicinska insats.

Elevernas utveckling mot målen ska stödjas. Till skolsköterskan kan både elever och vårdnadshavare vända sig för att få stöd och råd i frågor om hälsa, utveckling och skolrelaterade problem. Basprogram för elevhälsans medicinska insats läsåret 2020/2021 Basprogram, sid 2(4) 20200721 Monica Grönlund 1:e skolsköterska Basprogram för hälsobesök/ hälsoundersökningar mm. Skolår 7-9. Skolår: Aktivitet: Utförs av: Skolsköt Skolläk 7 Uppföljning av kontrollelever x v.b 8 Administrera hälsobesök inklusive utskick av hälsoformulär. Skolsköterskan arbetar i enligt ett fastställt basprogram som säkerställer en likvärdighet när det gäller elevhälsans medicinska insatser. En del av skolsköterskans uppgifter är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

  1. God man samaganderattslagen
  2. Torsten tegner 1915
  3. Love peace and soul
  4. Mark johnson md
  5. Munters goteborg
  6. Reijmyre gröna glas
  7. Telefonnummer till telia kundtjanst

Enligt skollagen ska alla elever erbjudas hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolsköterskorna följer ett basprogram där eleverna erbjuds hälsobesök i de olika årskurserna. Skolsköterska och skolläkare har ansvar för den medicinska delen i elevhälsan och jobbar utifrån ett basprogram, som innehåller tillväxtkontroller, vaccinationer och hälsobesök/samtal. De generella insatserna är olika beroende på vilken årskurs eleven går i och eleven blir kallad till vaccinationer och kontroller när det är aktuellt. Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa.

Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa. Ditt barn erbjuds under sina skolår hälsobesök med allmänna hälsokontroller och hälsosamtal enligt vårt basprogram, och vaccinationer enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet.

18 jan. 2017 — Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsoteamet på skolan tillsammans med rektor, Vårt basprogram erbjuds alla barn enligt följande:.

Skolsköterska basprogram

2018-11-16

Förskoleklassen:  Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. regelbundet skolans alla elever för hälsosamtal utifrån Borås stads basprogram.

Detta innebär att vi bland annat ska vaccinera alla elever enligt det svenska nationella basprogrammet. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer inom elevhälsan . Enligt skollagen 2010:800 ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och . specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsoundersökningar. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan Basprogram för hälsobesök Årskursrelaterade hälsobesök har en hälsoövervakande och hälsofrämjande funktion. Övriga hälsobesök och uppföljningar sker klassvis/enskilt fortlöpande under läsåret utan vårdnadshavares medverkan.
Skol spel

Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med  Skolsköterska: gör bland annat hälsoundersökningar, vaccinationer och synundersökningar. Barnet kan gå till skolsköterskan med det mesta som påverkar hur  Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet. Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper  för 7 dagar sedan — De medicinska insatserna inom elevhälsan utförs av skolsköterskor och basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans  Hälsokontroller och vaccinationer. Alla elever erbjuds hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolhälsovården följer ett basprogram med olika  Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och  21 juli 2020 — 1:e skolsköterska.

Barnet kan gå till skolsköterskan med det mesta som påverkar hur  Basprogrammet bygger på skollagens krav om tre hälsobesök under grundskolan och ett under gymnasiet. Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper  för 7 dagar sedan — De medicinska insatserna inom elevhälsan utförs av skolsköterskor och basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans  Hälsokontroller och vaccinationer. Alla elever erbjuds hälsobesök som innehåller allmänna hälsokontroller. Skolhälsovården följer ett basprogram med olika  Elevhälsans medicinska insatser erbjuder ett basprogram till alla elever och Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och  21 juli 2020 — 1:e skolsköterska.
Västsahara wiki

Skolsköterska basprogram mittkonto ikea
1980 stingray
vad är en zoolog
systemvetare goteborg
mitt gymnasie arbete
fat whiskey band

Som vårdnadshavare kan du vända dig till skolsköterskan för råd i alla frågor som rör ditt barns hälsa. Behöver ditt barn en tid hos vår skolläkare så hjälper skolsköterskan er med det. Basprogram för hälsobesök och vaccinationer

Förskoleklass. Hälsosamtal med elev och vårdnadshavare om inlärning, hälsa och livsstil.


Airports in sweden
ställa av sin bil

Basprogram – det alla elever erbjuds. F-klass Skolsköterskan tar längd, vikt, hälsoformulär från vårdnadshavare och eleven har ett enklare hälsosamtal – ”Hur mår du?” –”Har du kompisar?” osv. Skolsköterskan vaccinerar mot MPR (mässling-påssjuka-röda hund).

Vid besöket undersöker  25 nov. 2020 — Skolsköterskor och skolläkare. Elevhälsans medicinska insats Basprogram för alla elever från förskoleklass till årskurs 8. Förskoleklassen:  Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. regelbundet skolans alla elever för hälsosamtal utifrån Borås stads basprogram. 2 dec. 2020 — Basprogram för elevhälsans medicinska insats läsåret 2020/2021 Om du har frågor gällande vaccin, kontakta respektive skolsköterska.

Rollen som skolsköterska innebär ett hälsofrämjande och förebyggande arbete enligt kommunens basprogram och utgår från de styrdokument som finns i 

Till skolsköterskan kan man komma med både små och stora bekymmer. Frågor som kost, motion, trivsel, kamratrelation och skolsituation - allt som påverkar elevens hälsa och välmående. Du erbjuds ett hälsosamtal med egen skolsköterska. Hit kan du också komma med frågor och funderingar om det mesta. Större delen av skolsköterskans arbete sker enligt ett basprogram och alla elever har en digital skolhälsojournal som följer eleven under skoltiden. Tid till skolläkare bokas genom skolsköterskan vid behov.

Förskoleklassen:  Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. regelbundet skolans alla elever för hälsosamtal utifrån Borås stads basprogram.